Geuder

Ögon är en mycket specifik kirurgisk disciplin som ställer de högsta krav på instrument och utrustning. Behandlingar idag är ej möjliga att genomföra utan exakta instrument, innovativa produkter och system samt vitreoretinala vätskor, detta har Geuderkoncernen satt som högsta mål att bidra till.

www.geuder.com