Leufen Medical

Med produktserierna aixstent® och aerstent® får du högkvalitativa produkter tillverkade i Tyskland, som emotser högt ställda krav inom sitt användningsområde.

Leufen Medicals är marknadsledande inom pneumologiska stents och genomför kontinuerlig forskning inom detta produktområde.

www.leufen-medical.de