LockDown Medical

Med en lång historia och arv inom området för ortopediska, medicintekniska produkter har LockDown levererat utmärkta resultat inom mjukvävnadsrekonstruktion i över 15 år. Många tusentals enheter har använts för AC-ledsrekonstruktion över hela världen. Den kliniska evidensen tillsammans med enastående patientnöjdhet innebär att LockDown bör vara tekniken som väljs både i kroniska och akuta fall. Det har varit vår mission att samarbeta med ledande kirurger runt om i världen och genom deras praktik introducera LockDown för att behandla skador på AC-leden.

www.lockdownsurgical.com