Stryker

Stryker är ett av världens ledande medicintekniska företag och de jobbar ständigt för att göra vården bättre. Företaget erbjuder en mångfald av innovativa medicinska produkter inom flera olika produktområden. Strykers produkter och tjänster finns i över 100 länder runt om i världen. PO Medica är återförsäljare för segmenten neuro, CMF och ENT.

www.stryker.com