Neurologica

I juli år 2005 började NeuroLogica, Danvers, MA, USA, att sälja sin portabla datortomograf CereTom. Med CereTomen kan man ta högkvalitativa CT-bilder direkt vid patientens säng på ett enkelt och säkert sätt. Idag finns även ett intraoperativt huvudstödsystem som gör det möjligt att ta intraoperativa CT-bilder. Största användningsområdena idag är IVA (och då NIVA) och operationsavdelningar.

www.neurologica.com