Vycor

Vycor Medical, Inc. är ett medicintekniskt företag som förser marknaden med produkter som gör neurokirugiska, spinala och andra kirurgiska ingrepp säkrare och effektivare. Vycors innovativa medicinska instrument är utformade för att optimera tillgång under neurokirurgi, minska patientens risk, samt påskyndar återhämtningen.

www.vycormedical.com