Wise

WISE Srl är ett Milano/Berlin baserat medtech bolag som utvecklar en ny generation av implanterbara elektroder för neuromonitorering och neuromodulering. Den kortikala strip elektroden (WCS) är extremt tunn och flexibel och ger en revolutionerande möjlighet till neuromonitorering i samband med tumörkirurgi och epilepsikirurgi.

www.wiseneuro.com