Laboratorium

Vid de 15 arbetsstationerna går det att genomföra allt från mikrokirurgi till ”hands on”-demonstrationer. Vi anpassar kursen utifrån det aktuella specialistområdet och tar fram rätt utrustning och relevant utbildningsmaterial. Allt du behöver för praktisk färdighetsträning finns i laboratoriet.