Integritetspolicy

Policy för personuppgifter

Behandling av personuppgifter hos PO Medica AB

När du använder vår hemsida eller på annat sätt är i kontakt med oss, till exempel genom inköp av våra produkter/tjänster eller registrerar dig för en kurs, kommer PO Medica AB att behålla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, anledningarna till varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in

Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  1. Skicka ut marknadsföringsmaterial, t.ex. nyhetsbrev och information om vår verksamhet.
  2. Svara på inkommande förfrågningar: Namn, telefonnummer, e-postadress och annan personlig information som kan behövas för detta. Behandlingsändamålet är baserat på det legitima kommersiella intresset att hjälpa dig med din förfrågan.

Utlämning av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. Exempel som grund för offentliggörande kan vara ett avtal med dig eller rättslig grund i lagen som instruerar oss att lämna ut informationen.

Förvaringsperiod

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för. Det betyder exempelvis att personuppgifter som grundas på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter som behandlas av oss. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbsida: www.datainspektionen.se. För att utnyttja eller hävda dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av nedan kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Klagomål

Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt som inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar myndigheten på deras hemsida: www.datainspektionen.se.

Ändringar

Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande.

 

Kontaktinformation

PO Medica AB

Sparsörsvägen 1

513 50 Sparsör

Tel: +46 (0)33-266800

E-post: info@po-medica.se

Organisationsnummer: 556547-6198

 

För ytterligare frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.