Micromed Moberg Natus

Mobergs produkter integrerar fysiologisk och medicinsk information för att stödja beslutsfattande inom neurokritisk vård. Med hjälp av tidssynkroniserad övervakning visar deras system hjärnans dynamiska funktion, vilket möjliggör exakt, individualiserad vård av hjärnskadade patienter.

www.moberg.com

www.natus.com