Mizuho

Mizuho strävar alltid efter att vara en ledande global leverantör av medicinska produkter. De väljs av sjukhus i hela världen för att tillhandahålla den mest  avancerade, flexibla och lättanvända kirurgiska utrustning med största tillförlitlighet.

www.mizuhomedical.co.jp