Sutter medizintechnik

Efter nästan 50 års verksamhet är idag Sutter Medizintechnik, Freiburg, Tyskland, en av de ledande tillverkarna inom radiofrekvensutrustning och diatermitillbehör i världen. De tillverkar bl.a. radiofrekvensutrustning för vävnadskrympning av näsa/gom och elektroder för tonsillotomier samt bipolära non-stick pincetter.

www.sutter-med.de

PRODUKTKATALOG SUTTER