Nexstim

Nexstim är ett medicintekniskt företag som fokuserar på att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av icke-invasiv hjärnstimulering. Nexstim har banat väg för teknik för hjärndiagnostik med sin Navigated Brain Stimulation (NBS System).

www.nexstim.com