Meta

Meta har utvecklat engångsprodukter för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förenkla ett antal kirurgiska metoder. I flera år har Meta har gett ut en serie produkter utvecklade för benkirurgi. En favorit på den svenska marknaden är den kortikala ben uppsamlaren SafeScraper TWIST.

www.metahosp.com