Encevis

Encevis har tagit fram och utvecklat algoritmer och mjukvara för EEG-analyser, som är avsedda för att använda i kliniskt syfte. De erbjuder expertis och mjukvarulösningar inom olika områden av elektrofysiologi, inklusive rutinmässig. och långvarig EEG-övervakning för epilepsi och kritisk vård.

www.encevis.com