Hemedex

Hemedex Inc, grundades år 2000, för att kommersialisera en priorietär plattformsteknik som framtagits vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), för att kvantifiera vävnadsperfusion. Denna teknik riktar sig till behovet av att i realtid få prognosdata, i komplexa medicinska och kirurgiska ingrepp. Deras patenterade teknik kan ge en tidig varning om otillräcklig blodförsörjning.

www.hemedex.com