BOSS Instruments

Boss Instruments är ett amerikanskt företag med sitt huvudkontor i Earlysville, VA, USA. Boss Instruments Ltd tillverkar kirurgiska instrument och som koncentrerar sig på kontinuerlig utveckling av instrument för bland annat följande specialiteter: Öron-Näs Hals, Allmän Kirurgi, Neurokirurgi, Obstetrik/Gynekologi, Ögon, Ortopedi, Plastikkirurgi, Kärlkirurgi och Hjärtkirurgi. Alla instrument är CE-märkta.

www.bossinst.com