BOSS Instruments

Boss Instruments är ett amerikanskt företag med sitt huvudkontor i Earlysville, VA, USA. Boss Instruments Ltd tillverkar kirurgiska instrument och som koncentrerar sig på kontinuerlig utveckling av instrument för bland annat följande specialiteter: Öron-Näs Hals, allmän kirurgi, neurokirurgi, obstetrik/gynekologi, ögon, ortopedi, plastikkirurgi, kärlkirurgi och hjärtkirurgi.

bossinstruments.com/