Boston medical products

Boston Medical Products grundades 1980 av bl.a. doktor Willian W. Montgomery. Idag tillverkar Boston Medical många olika typer av engångsprodukter för ÖNH, bl.a. de erkända Montgomery-produkterna. Av Boston Medicals produkter kan nämnas OtoSilk (tätningsmaterial för mellanöron), kanyler och thyroplastiksystem.

www.bosmed.com